Ga naar de inhoud

Geluidenatlas

28

  • hard (11/18) , massief (2) , ondoorlaatbaar , strak , onplooibaar
  • droog (10/18) , roestig (2) , mat (2) , ongesmeerd (2)
  • oneffen (6/18) , ruw , korrelig , knarsend
  • koud (4/18) , koel , doods , rillerig

Dit geluid werd door de meeste mensen als hard of droog en in mindere mate als oneffen ervaren. De overige tegenstellingen hadden een gemiddelde score.

Geef zelf een score