Ga naar de inhoud

Geluidenatlas

21

  • smal (6/14)
  • droog (5/14) , roestig
  • koud (5/14) , ijzig (3) , kil
  • rond (4/14) , vloeiend , gekromd , bollend
  • glad (4/14) , gepolijst , glanzig , lijnrecht
  • kort (3/14)
  • licht (3/14) , fijn , vluchtig

Dit geluid werd door de meeste mensen als smal, droog of koud ervaren. De overige tegenstellingen hadden een gemiddelde score.

Geef zelf een score