Ga naar de inhoud

Geluidenatlas

11

  • oneffen (8/14) , gegroefd , bekrast (2) , knisperend , naaldig
  • droog (7/14) , dor (2) , uitgedroogd , dof
  • scherp (5/14) , puntig (2) , hoekig , vinnig
  • licht (5/14) , luchtig , gassig , ritselend (2)
  • kort (4/14)
  • koud (3/14) , kil
  • smal (3/14)

Dit geluid werd door de meeste mensen als oneffen en in mindere mate als droog, scherp of licht ervaren. De overige tegenstellingen hadden een gemiddelde score.

Geef zelf een score